Towers Watson Media

Liderzy muszą określić na nowo procesy
pracy, aby odnieść jak największe korzyści
ze sztucznej inteligencji oraz automatyzacji,
stwierdził Willis Towers Watson

Nowa praca autorstwa Ravina Jesuthasana i jej współautora Johna Boudreau proponuje liderom ramę systemową, aby osiągnąć optymalną kombinację pracy ludzkiej i automatyzacji w prowadzonych przez nich organizacjach.

Londyn, październik 2018 r. – Liderzy potrzebują nowych narzędzi, aby zwiększyć automatyzację w swoich organizacjach, stwierdził Ravin Jesuthasan, ekspert ds. przyszłości pracy i Dyrektor Zarządzający w Willis Towers Watson w nowej publikacji, która ukazała się dzisiaj: Reinventing Jobs: a 4-step approach for applying automation to work, (Wynalezienie stanowisk pracy na nowo: 4-etapowe podejście do zastosowania automatyzacji w pracy), której współautorem jest lider myśli na temat kapitału ludzkiego John Boudreau. Wspomniana publikacja prezentuje udokumentowane wieloma studiami przypadku z całego świata 4-etapowe ramowe podejście umożliwiające liderom przeprowadzenie procesu systemowego w celu wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji do pracy ludzkiej.

Autorzy Reinventing Jobs stawiają tezę, że rozrost sztucznej inteligencji oraz możliwości automatyzacji pracy wymagają ponownego zbadania tradycyjnej koncepcji „pracy”, jednak odrzucają twierdzenie, że praca ludzi zostanie zastąpiona przez maszyny. Na podstawie badań podstawowych Jesuthasan and Boudreau przedstawiają, w jaki sposób liderzy mogą zoptymalizować kombinacje pracy ludzi i maszyn po to, aby na nowo zdefiniować miejsca pracy i pracę.

Czteroetapowa rama stanowi oparty na realnych doświadczeniach przewodnik, w jaki sposób rozwiązać wyzwanie związane ze zintegrowaniem automatyzacji w organizacji:

  • Dekonstruowanie stanowisk pracy w celu rozłożenia ich na poszczególne komponenty stanowiące zadania w ramach pracy; w taki sposób, aby zadania można było sortować pod kątem ich kompatybilności z automatyzacją;
  • Ocena stosunku pomiędzy wynikami pracy a wartością strategiczną – W odniesieniu do każdego zadania, ustalenie tej relacji pomaga w uzyskaniu wyjaśnienia tego, co jest rozwiązywane a także optymalnej opłacalności automatyzacji pracy;
  • Identyfikowanie możliwości automatyzacji pracy – zrozumienie automatyzacji procesów robotycznych, automatyzacji kognitywnej oraz robotyki socjalnej oraz ich znaczenia w różnego rodzaju pracy;
  • Uzyskanie optymalnej kombinacji pracy ludzi i maszyn – ustalenie, w którym miejscu automatyzacja zastąpi, zwiększy lub stworzy nową pracę dla ludzi.

“Organizacje zostają w tyle w wyścigu za najnowszymi i największymi osiągnięciami w automatyzacji, ponieważ nie rozumieją w pełni ich wpływu na pracę oraz na spółkę” powiedział Jesuthasan. „Nasza rama pomoże liderom w odpowiedzialnym zastosowaniu automatyzacji w celu osiągnięcia zrównoważonego połączenia pracy ludzi i maszyn.”

Zoptymalizowanie automatyzacji pracy zdefiniuje na nowo charakter organizacji. W Reinventing Jobs analizowany jest sposób, w jaki liderzy muszą ewoluować, aby dostosować się do nowych struktur organizacyjnych oraz przeprowadzić niezbędną transformację.

Julie Gebauer, Kierownik Globalny ds. Kapitałów Ludzkich oraz Świadczeń w Willis Towers Watson, dodała: „Strategie w zakresie zasobów ludzkich, które odzwierciedlają niuanse, w jaki sposób jest wykonywana praca, z większym prawdopodobieństwem zrealizują korzyści automatyzacji wraz z większym zaangażowaniem i przyznaniem większych możliwości pracownikom. Liderzy, którzy angażują pracowników w sposób wykonywania pracy w przyszłości z największym prawdopodobieństwem osiągną optymalne połączenie robotyki, sztucznej inteligencji oraz kapitału ludzkiego.”

KONIEC

Informacje na temat publikacji

Reinventing Jobs, a 4-step approach for applying automation to work
Harvard Business Review Press
9 października 2018 r.

Informacje na temat autorów

Ravin Jesuthasan jest Dyrektorem Zarządzającym w Willis Towers Watson oraz uznanym w skali światowej liderem myśli na temat przyszłości pracy, kapitału ludzkiego oraz automatyzacji pracy. Jest stałym uczestnikiem i prelegentem na spotkaniach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i członkiem Komitetu Sterującego ds. Pracy i Zatrudnienia Forum Ekonomicznego. Uznaje się go za najbardziej wpływowego konsultanta na świecie. Jest on także autorem publikacji Transformative HR: How Great Companies Use Evidence-Based Change for Sustainable Advantage (Transformacyjne zarządzanie zasobami ludzkim. W jaki sposób duże spółki wykorzystują zmiany oparte na dowodach w celu uzyskania zrównoważonej przewagi) oraz Lead the Work: Navigating a World Beyond Employment (Przywództwo w pracy. Nawigowanie po świecie, w którym nie istnieje zatrudnienie).

John Boudreau jest profesorem i Dyrektorem Badawczym w Szkole Biznesu Marshalla oraz w Ośrodku na rzecz Efektywnych Organizacji na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Od ponad trzydziestu lat cieszy się on światowym uznaniem ze względu na przełomowe prace łączące badania nad najlepszym ludzkim kapitałem, talentami oraz zrównoważonym sukcesem. John Boundreau prowadzi badania, udziela konsultacji, oraz prowadzi rozwój kadry kierowniczej w spółkach na całym świecie, które starają się zmaksymalizować efektywność pracy poprzez odkrywanie, jaki konkretnie wywierają wpływ pod względem strategicznym ludzie na najwyższych stanowiskach oraz strategie w zakresie zasobów ludzkich na końcowe wyniki uzyskiwane przez spółki. John Boundreau ma na swoim koncie ponad 200 publikacji, wiele nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i zawodowe i jest członkiem wiodących stowarzyszeń naukowych i zawodowych.

O Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 40 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał.
Więcej informacji na stronie www.willistowerswatson.com 

Kontakt dla mediów

Claire Rumbellow +44 (0) 20 7426 9433
WTWFOW@cognitomedia.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk