Towers Watson Media

Willis Towers Watson wprowadza
nowe oprogramowanie

ResQ Financial Reporter: Willis Towers Watson wprowadza nowe oprogramowanie, które ułatwia stosowanie MSSF 17

INFORMACJE ZE ŚWIATA, czwartek, 29 listopada 2018 r. — Na początku 2019 roku Willis Towers Watson wprowadzi nowe oprogramowanie, które pomoże przedsiębiorstwom we wprowadzeniu MSSF 17. Będzie to jedna z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych zmian w wymogach w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej od ponad 20 lat. ResQ Financial Reporter umożliwi ubezpieczycielom odejście od nieskutecznych i źle zarządzanych systemów, oferując im skuteczne ramy do opracowywania sprawozdań finansowych oraz wspomagając realizowanie wymogów związanych z ujawnianiem informacji. Jednocześnie pozwoli ubezpieczycielom oszczędzić czas i wysiłek związany z kompleksowym prowadzeniem procesu sprawozdawczości w ramach MSSF 17.

„Wymogi prawne i inne wymogi w zakresie sprawozdawczości dyktują tempo zmian, w szczególności jeśli chodzi o MSSF 17, a zarządzanie, automatyzacja, integracja systemów oraz dobrze zdefiniowane przepływy pracy są w centrum uwagi nowoczesnego świata,” powiedział Andy Teale z Willis Towers Watson, Global IFRS 17 P&C Technology Leader. „Niedawna decyzja podjęta przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) o odroczeniu MSSF 17 do stycznia 2022 nie oznacza, że ubezpieczyciele powinni opóźniać wdrażanie projektów. Pozwala im ona raczej przyjąć podejście zorientowane na wartość dodaną zamiast ciągłych starań, aby wypracować minimum zgodności. Ci, którzy podejmą działania później, ryzykują poniesienie wyższych wydatków oraz to, że zarządzanie informacją będzie prowadzone w mniej niezawodny i mniej terminowy sposób.”

ResQ Financial Reporter to wykorzystujące najnowsze technologie rozwiązanie do kalkulacji i zarządzania danymi. Zapewnia ono nowoczesny i przystępny interfejs do obliczania szacunkowych kwot zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeniowych w ramach MSSF 17, w tym do zarządzania marżą dla usług umownych (CSM). Umożliwia zastosowanie zarówno ogólnego modelu pomiarów, jak i podejścia opartego na alokacji, a wszystko to w ramach dobrze zdefiniowanego, solidnego i transparentnego środowiska, które znacznie upraszcza cały proces.

„W ResQ Financial Reporter użytkownik przechodzi przez elastyczny, intuicyjny i dobrze zarządzany zaudytowany proces, który wspomaga analizy, testy, sprawozdawczość, walidację oraz badania wrażliwości, które są niezbędne, by móc opracować zgodne z MSSF 17 sprawozdanie finansowe w sposób terminowy oraz efektywny kosztowo,” powiedział Andy Teale. „Oprogramowanie znacząco upraszcza stosowanie MSSF 17, w związku z czym ubezpieczyciele mogą się skupić na prowadzeniu podstawowej działalności, która jest najważniejsza dla ich przedsiębiorstwa.”

Kluczowe korzyści ResQ Financial Reporter obejmują:

  • Zmniejszenie ilości działań przeprowadzanych ręcznie oraz zwiększenie skuteczności sprawozdawczości
  • Funkcję płynnego otwierania nowych okresów obrachunkowych w oparciu o założenia dotyczące wcześniejszych okresów
  • Szybkie uzyskiwanie informacji wymaganych do sprawozdawczości oraz podejmowania kluczowych decyzji biznesowych
  • Możliwość maksymalnego wykorzystania bieżących analiz rezerw oraz procesów przez ubezpieczycieli
  • Transparentny i dobrze zarządzany proces
  • Koncentrację zasobów aktuarialnych na ważnych zadaniach biznesowych
  • Możliwość rozszerzenia funkcjonalności w przyszłości w zakresie rezerw technicznych Solvency II oraz innych rachunkowych formatów

RESQ FINANCIAL REPORTER
ResQ Financial Reporter może działać jako samodzielny system kalkulacji lub wraz z ResQ, wiodącym na rynku rozwiązaniem do rezerw Willis Towers Watson, a także zostać zintegrowane z Unify, systemem Willis Towers Watson do zarządzania przepływami pracy, automatyzacji oraz integracji systemów.

CONSULTING UBEZPIECZENIOWY I TECHNOLOGIA
Działalność Willis Towers Watson w zakresie Consultingu Ubezpieczeniowego i Technologii obejmuje ponad 1 200 osób działających na 35 rynkach na świecie. Jest wiodącym dostawcą usług doradztwa, rozwiązań i oprogramowania, głównie dla sektora ubezpieczeniowego. Świadczone przez Willis Towers Watson usługi consultingowe pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem, polepszają wyniki w zakresie prowadzenia działalności oraz tworzą przewagę konkurencyjną poprzez koncentrację na finansowej oraz regulacyjnej sprawozdawczości, zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa oraz kapitału, przejęciach i fuzjach, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, produktach, wycenie, zarządzaniu biznesowym oraz strategii.

ABOUT WILLIS TOWERS WATSON
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 40 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

KONTAKT DLA MEDIÓW
Andrew Collis: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk