Towers Watson Media

Brak oznak ożywienia na rynku M&A
notującym niemal najgorsze w historii wyniki

LONDYN, 11 października 2019 – globalny rynek M&A odnotował niemal najgorsze w historii wyniki od momentu uruchomienia w 2008 roku Kwartalnego Monitora Transakcji - Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) firmy Willis Towers Watson, prowadzonego we współpracy z Cass Business School.

W oparciu o wyniki cen akcji, nabywcom nie udało się stworzyć wartości dodanej przez osiem kolejnych kwartałów, z wynikami gorszymi o -6,4 pp (punkta procentowego) od Global Index1 w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz o -4,6 pp w ciągu ostatniego roku, w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 100 milionów dolarów.

Jedynym regionem na świecie, gdzie odnotowano dodatnie wyniki w sektorze M&A za trzeci kwartał 2019 roku jest Azja i Pacyfik, gdzie autorom transakcji udało się prześcignąć lokalne notowania o +0,800, kończąc ciąg 10 ujemnych kwartałów.

Nabywcy europejscy zakończyli okres dziewięciu kolejnych kwartałów z dodatnimi wynikami osiągając wynik gorszy od regionalnych notowań o -6,7pp. Na wysiłkach całego kontynentu bez wątpienia odcisnął się piętnem najgorszy w historii wynik trzeciego kwartału odnotowany przez nabywców z Wielkiej Brytanii: -20,0pp (w oparciu jedynie o siedem zakończonych transakcji).

Jednocześnie spółki z Ameryki Północnej miały problemy z uzyskaniem wartości ze swoich transakcji przez osiem kolejnych kwartałów, notując najgorszy wynik ze wszystkich regionów i spadek o -6,9pp.

Czwarty rok z rzędu oczekuje się spadku rocznej liczby transakcji, chociaż wolumen transakcji uległ niewielkiemu wzrostowi w trzecim kwartale 2019 w porównaniu z ubiegłym kwartałem, z uwagi na wzrosty transakcji w Ameryce Północnej oraz Azji i Pacyfiku. Pięćdziesiąt dziewięć procent z 333 transakcji ukończonych od początku tego roku nie doprowadziło do zwiększenia wartości.

„Przy kontynuacji tegorocznego trendu spadkowego pod względem wolumenu transakcji, trudne warunki i coraz intensywniejsza konkurencja o kurczącą się pulę docelowych podmiotów jeszcze wyżej podnoszą stawkę dla prezesów, znajdujących się pod presją ze strony coraz bardziej wymagających akcjonariuszy” powiedziała Jana Mercerau, Dyrektor ds. Korporacyjnych Fuzji i Przejęć na Wielką Brytanię. „Pomimo, że niewiele jest łatwych zwycięstw, nasze badania nadal wykazują, że dwie na pięć transakcji z powodzeniem wychodzi z meandrów niestabilnego rynku, malejących wycen oraz niepewności makroekonomicznej i politycznej, osiągając wyniki lepsze od benchmarku.”

W oparciu o wyniki cen akcji, badanie ujawnia ponadto między innymi, że:

  • Duże transakcje (wycenione na ponad miliard dolarów) odnotowały najniższy od 2009 roku wolumen kwartalny i zmierzają w kierunku najniższego pod tym względem wyniku rocznego od 2013 roku.
  • W trzecim kwartale 2019 zamknięto siedem mega transakcji (o wartości ponad 10 miliardów dolarów), podczas gdy w ubiegłym kwartale liczba w tej kategorii wynosiła zero, a w pierwszym kwartale tego roku pięć, chociaż ich średnie wyniki były słabe.
  • Transakcje w sektorze M&A trwają coraz dłużej. Te ukończone w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku trwały średnio 140 dni, w porównaniu z 119 dniami w tym samym okresie roku 2018.

„Ostatnie dziesięciolecie było stosunkowo dobrym okresem dla autorów transakcji, lecz teraz wojny handlowe, Brexit, osłabienie gospodarki Chin oraz prognozowane spowolnienie wzrostu odbijają się na atmosferze na rynkach kapitałowych wskazując nadejście trudniejszych czasów” mówi Jana Mercereau.
Podczas kolejnego spowolnienia koniunktury, uczestnicy rynku mogą instynktownie wycofać się z pierwszej linii, gdy transakcje trwają dłużej i są bardziej złożone. Tymczasem nasze doświadczenie sugeruje, że słabą koniunkturę należy postrzegać jako możliwość, ponieważ dobrze przeprowadzone transakcje, wynikające z jasnych przesłanek strategicznych oraz poprzedzone dokładną analizą due diligence i zasadnymi rozważeniami natury finansowej, osiągają wartość zarówno w dobrych jak i trudnych warunkach gospodarczych.”

METODOLOGIA QDPM WILLIS TOWERS WATSON

  • Przeprowadzenie analizy z perspektywy nabywcy.
  • Kursy akcji w ramach trwającego kwartał badania mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji sześć miesięcy przed datą ogłoszenia transakcji aż do końca danego kwartału.
  • Usunięto wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się właścicielem poniżej 50% akcji spółki docelowej po akwizycji, gdyż nie brano pod uwagę nabycia pakietów mniejszościowych. Usunięto wszelkie transakcje, w ramach których nabywca był właścicielem ponad 50% akcji spółki docelowej przed akwizycją, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
  • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
  • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O WILLIS TOWERS WATSON M&A

Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) Willis Towers Watson łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

O WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

KONTAKT DLA MEDÓW

Andrew Collis: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com
Jamie Kilduff: +44 7944 573767 | Jamie.kilduff@willistowerswatson.com
Joanna Suszczyk +48 691 015 025 | joanna.suszczyk@willistowerswatson.com


1 Jeśli nie ma innych informacji, wyjściowo korzystano z indeksu MSCI World Index.

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk