Towers Watson Media

Globalne spowolnienie
w sektorze M&A
ma trwać w 2020 roku

Globalne spowolnienie w sektorze M&A ma trwać w 2020 r., jednak trudne warunki mogą nadal być trampoliną dla lepszych transakcji
Spadek liczby transakcji w Ameryce Północnej najprawdopodobniej spowolni globalną aktywność w sektorze M&A i wskazuje konieczność bardziej selektywnego podejścia do akwizycji.

LONDYN, styczeń 2020 – prognozy wskazują, że światowy rynek M&A, odnotowujący miarowy spadek wyników od szczytowego sezonu w 2015, nadal będzie mieć problemy z generowaniem wartości w 2020r., w oparciu o długofalowe dane zgromadzone przez Willis Towers Watson i Cass Business School. Nabywcy na całym świecie osiągnęli wyniki niższe od Indeksu światowego o -5,0pp (punktów procentowych) w ciągu ostatniego roku w transakcjach wartych ponad sto milionów dolarów , w oparciu o wyniki cen akcji, oraz średnio nie udało im się wygenerować wartości dodanej z transakcji przez trzy kolejne lata.

Również tempo transakcji światowych uległo największemu w ciągu ostatnich sześciu lat spowolnieniu, w 2019 roku ukończono 774 transakcje o wartości ponad 100 milionów dolarów, dużo mniej niż w 2018r. (904) i najmniej w ciągu roku od 2013r. (720). Czterdzieści dwa procent tych transakcji nie uzyskało wartości dodanej dla akcjonariuszy w 2019r.

Światowe transakcje M&A – średnie wyniki
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Średni roczny wynik
(w punktach procentowych)*
3.2 4.0 2.7 -0.7 4.5 5.5 10.1 5.4 -1.3 -3.0 -5.0

*Dane w tabeli ukazują roczne wyniki wszystkich nabywców skorygowane o medianę.

Jana Mercereau, Dyrektor ds. Korporacyjnych Fuzji i Przejęć na Wielką Brytanię, powiedziała: „Pod koniec ubiegłego roku zamknięto co prawda wiele transakcji, jednak ogólna sytuacja na światowym rynku fuzji i przejęć w 2019 roku była niedoskonała mówiąc optymistycznie. Trwa niepewność regulacyjna, handlowa i gospodarcza, co prawdopodobnie przyczyni się do kontynuacji wolnego tempa na rynku w 2020r., a firmy wybiorą opcję "przeczekania”, zwłaszcza w Ameryce Północnej gdzie wiele transakcji uległo wstrzymaniu ze względu na napięcia na rynku, spowalniającą gospodarkę USA oraz z uwagi na fakt, że rok wyborów prezydenckich zawsze wiąże się z wahaniami na rynku”.

Prognozy na rok 2020 w sektorze M&A
W oparciu o tendencje krótkofalowe i długofalowe, które wyłoniły się z danych, jak również o rozmowy z klientami i kolegami Mercereau dzieli się swoimi prognozami dla sektora M&A na rok 2020:

 1. USA na czele spowolnienia w M&A
  Oczekuje się, że liczba ukończonych transakcji w 2020r. pozostanie niska, pod wpływem spowolnienia działalności M&A na rynku amerykańskim. W szczególności, roczny wolumen dużych transakcji (wycenianych na ponad miliard dolarów) wyniósł 173 w 2019r. – co jest najniższą liczbą w ciągu pięciu lat. Widoczna na rynku niechęć do dużych transakcji może również być sygnałem, że firmy zwiększają tempo przygotowań do recesji.
 2. Europa zachowa miejsce w czołówce
  Europejscy kontrahenci drugi rok z kolei byli na szczycie światowych rankingów M&A w 2019r., odnotowując wyniki lepsze od indeksu regionalnego o +1,9 pp. i oczekujemy kontynuacji tego pozytywnego trendu. Tymczasem wolumen ubiegłorocznych transakcji w Wielkiej Brytanii (31) osiągnął najniższy poziom w ciągu ostatnich dziesięciu lat i utrzyma się na niskim poziomie w perspektywie ryzyka bezumownego Brexitu, co wstrzyma aktywność inwestycyjną na większą część roku 2020.
 3. M&A w Chinach raczej nie ulegnie poprawie
  Rozpęd transakcyjny w Chinach przyhamował rekordowe tempo, przy którym odnotowano 243 transakcje w 2015r. do zaledwie 72 w roku 2019, gdy głos przejęła niepewność w handlu i w ostatnich czasach także strach przed globalną recesją. To spowolnienie, częściowo spowodowane znaczącym spadkiem liczby zagranicznych akwizycji w Chinach, jest spójne z szerszą tendencją, w ramach której w regionie Azji i Pacyfiku pojawia się mniej transakcji M&A. Oczekuje się, że sytuacja ta będzie trwać.
  Nieznaczna poprawa wyników kontrahentów w regionie w roku 2019 sugeruje przynajmniej nieco lepszą stabilność po kilku latach turbulencji.
 4. Spodziewane powolniejsze tempo zamykania transakcji
  Wykonanie transakcji ukończonych w roku 2019 trwało średnio 141 dni w porównaniu z 120 dniami w roku 2018, czas wymagany do zakończenia transakcji M&A w kolejnym roku prawdopodobnie jeszcze się wydłuży. W szczególności trudniejsze może stać się zamykanie transakcji międzynarodowych, wskutek spowolnienia spowodowanego bardziej rygorystycznym procesem due dilligence oraz potrzebą przygotowania do większej kontroli regulacyjnej.
 5. Więcej transakcji typu private equity i acqui-hire (przejęcie talentu)
  W 2020 roku spodziewana jest większa aktywność alternatywnych inwestorów, takich jak nabywcy PE, z rekordowymi zapasami kapitału do wydania. Będą oni brać udział w większych transakcjach i częściej wchodzić w korporacyjne joint ventures. Ich chęć uzyskania szybkiego zwrotu stanie jednak w obliczu wyzwań w postaci spowolnienia gospodarczego, napięć geopolitycznych i wymogów regulacyjnych. Spodziewamy się również, że w 2020 tempa nabierze wschodzący trend w postaci transakcji typu acqui-hire (przejęć przeprowadzanych z wyraźnym zamiarem pozyskania talentu niedostępnego dla nabywcy w inny sposób).

Mercereau powiedziała: „Warunki rynkowe stają się coraz większym wyzwaniem, jednak wielu inwestorów z zapasem płynnych aktywów zachowuje ostrożny optymizm na nadchodzący rok. Tam gdzie odnotowano spadek wolumenu transakcji, zgodnie z naszą analizą często poprawiły się średnio wyniki, co widać w Europie przez ostatnie dwa lata. Podkreśla to silne strony bardziej zdyscyplinowanego rynku, który lepiej przeprowadza strategiczne transakcje, z większą ostrożnością i dokładniejszym due dilligence. Podstawowe motywy wchodzenia w transakcje akwizycyjne w roku 2020 pozostaną natomiast prawdopodobnie bez zmian wobec ubiegłego roku, ponieważ spółki chcą uzyskać dostęp do nowych rynków lub odpowiedzieć na przełom technologiczny poprzez zdobycie najnowszych technologii lub wysoce wykwalifikowanych pracowników.”

METODOLOGIA QDPM WILLIS TOWERS WATSON

 • Przeprowadzenie analizy z perspektywy nabywcy.
 • Kursy akcji w ramach trwającego kwartał badania mierzone są jako procentowa zmiana ceny akcji od momentu sześciu miesięcy przed datą ogłoszenia transakcji aż do końca danego kwartału.
 • Usunięto wszelkie transakcje, w ramach których nabywca stał się właścicielem poniżej 50% akcji spółki docelowej po akwizycji, gdyż nie brano pod uwagę zakupów mniejszościowych. Usunięto wszelkie transakcje, w ramach których nabywca był właścicielem ponad 50% akcji spółki docelowej przed akwizycją, gdyż nie brano pod uwagę transakcji przejęcia pozostałych akcji.
 • W badaniu uwzględnione są jedynie zakończone transakcje fuzji i przejęć o wartości co najmniej 100 milionów dolarów, spełniające kryteria badania.
 • Źródłem danych o transakcjach jest Refinitiv.

O WILLIS TOWERS WATSON M&A
Praktyka działu M&A (Fuzje i Przejęcia) Willis Towers Watson łączy naszą wiedzę ekspercką w dziedzinie ryzyka i kapitału ludzkiego, oferując pełen zakres usług i rozwiązań w sektorze M&A, obejmujących wszystkie etapy transakcji M&A. Dysponujemy szczególną wiedzą w obszarach planowania, analiz due diligence, transferu ryzyka oraz integracji po transakcji, które to obszary definiują sukces każdej transakcji.

O WILLIS TOWERS WATSON
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej na willistowerswatson.com.

KONTAKT DLA MEDIÓW
Andrew Collis: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com
Jamie Kilduff: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com
Joanna Suszczyk +48 691 015 025 | joanna.suszczyk@willistowerswatson.com

Badanie rynku M&A śledzi liczbę ukończonych transakcji o wartości powyżej 100 milionów dolarów oraz wyniki cen akcji nabywcy w porównaniu z indeksem MSCI World Index, który używany jest domyślnie, jeśli nie wskazano innego indeksu.

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk