Towers Watson Media

Zróżnicowane podejście rynków
reasekuracyjnych do noworocznych odnowień:
Raport 1st View Willis Re

ŚWIAT, styczeń 2020 – Reasekuratorzy z rozwagą podeszli do odnowień przypadających na 1 stycznia, co doprowadziło do znaczącego zróżnicowania w zakresie cen i pojemności w zależności od lokalizacji, linii produktowej, szkodowości oraz indywidualnych relacji z klientem. W wyniku tego, okres odnowień zakończył się później niż w latach ubiegłych, według ostatniego raportu 1st View renewals report Willis Re (publikacja w języku angielskim), działu reasekuracji Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), wiodącej globalnej firmy świadczącej usługi doradcze, brokerskie oraz zapewniającej inne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem.

Ogólnie, za wyjątkiem niektórych umów OC i umów motorowych w Wielkiej Brytanii, plasowania w USA okazały się większym wyzwaniem niż odnowienia międzynarodowe (tj. poza USA) podczas gdy  majątkowe umowy katastroficzne (cat) okazały się mniej wymagające niż pozostałe.

Negocjacje odnowieniowe były szczególnie wymagające w przypadku umów odpowiedzialności cywilnej wykazujących rosnącą szkodowość w poprzednim roku oraz programów per ryzyko o zwiększonej częstotliwości i/lub skali szkód. Odnowienia proporcjonalnych umów OC charakteryzowały się mniejszą zmiennością niż umów nadwyżki szkód, głównie w wyniku tendencji zwyżkowej w wycenie pierwotnej w coraz większej liczbie klas i terytoriów, która to tendencja przyspieszyła w drugiej połowie roku 2019.

Pojemność dla umów retrocesyjnych spadła  po zatrzymaniu się wzrostu, a w niektórych wypadkach spadku, pojemności dostępnej poprzez papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniem - Insurance-Linked Securities (ILS) w ciągu ostatnich 12 miesięcy co doprowadziło do istotnego wzrostu stawek i restrukturyzacji programów. Było to najbardziej odczuwalne w przypadku zabezpieczonych zagregowanych umów retrocesji, zabezpieczonych umów reasekuracji kwotowej („sidecars") i produktów filarowych niższego poziomu. Pomimo tego niewielka liczba funduszy ILS wykazała organiczny wzrost kapitałowy i mogła w związku z tym zdobyć dostęp do nowych umów retrocesji i umów dla ryzyk specjalistycznych po lepszych cenach wraz z tradycyjną pojemnością reasekuracyjną. Odnowienia umów retrocesji per zdarzenie były ogólnie prostsze, zwłaszcza w przypadku klientów mających stabilną długofalową relację z retrocesjonariuszami.

James Kent, prezes Willis Re powiedział: „Poza zagregowanymi umowami retrocesji, niektórymi rodzajami zagregowanych umów obligatoryjnych oraz plasowaniami OC, które uważano za nieodpowiednio wycenione, większość kupujących była w stanie otrzymać żądaną pojemność, chociaż po znacząco wyższych cenach w bardziej szkodowych klasach produktów. Skupiony na kliencie underwriting reasekuratorów oznaczał, że preferowani klienci zdołali zaspokoić swoje żądania w zakresie cen i warunków przy odnowieniu dużo łatwiej niż inni. Zrozumiałym wynikiem tego procesu jest szerokie zróżnicowanie w procesie kwotowania, co zwiększyło wyzwanie związane z ustaleniem cen równoważących popyt z podażą."

Pobierz pełny raport: Raport 1st View Willis Re jest publikowany trzy razy w roku i zawiera konkretne komentarze dotyczące kluczowych trendów w głównych klasach i regionach reasekuracji na świecie.

- KONIEC-

 

O Willis Re

Jeden z wiodących brokerów reasekuracyjnych, Willis Re to spółka znana ze światowej klasy zdolności analitycznych, które łączy z wiedzą ekspercką w dziedzinie reasekuracji tworząc pełną i zintegrowaną ofertę, która pomaga klientom zwiększyć wartość swojej działalności. Willis Re zaspokaja potrzeby w zakresie zarządzania i transferu ryzyka dla swojej zróżnicowanej, globalnej bazy klientów, do których zaliczają się wiodący światowi ubezpieczyciele i reasekuratorzy, jak również krajowe systemy ochrony przed katastrofami naturalnymi w wielu krajach na całym świecie. Globalny zespół ekspertów oferuje usługi i doradztwo umożliwiające klientom podjęcie lepszych decyzji reasekuracyjnych i negocjowanie optymalnych warunków. Więcej informacji znajdziesz na stronie willistowerswatson.com.

O Willis Towers Watson Securities 

Willis Towers Watson Securities, z siedzibą w Nowym Jorku, Londynie, Hong Kongu i Sydney, oferuje doradztwo firmom z rynku ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie produktów rynków kapitałowych, w tym w charakterze subemitenta lub agenta dla emisji pierwotnych, działając jako podmiot handlujący papierami wartościowymi powiązanymi z ubezpieczeniem na rynku wtórnym i angażując się w sposób ogólny w działalność rynków kapitałowych i doradztwo strategiczne. Willis Towers Watson Securities to nazwa handlowa używana przez Willis Securities, Inc., licencjonowanego brokera, posiadającego autoryzację i podlegającego regulacjom FINRA oraz członka SIPC („WSI”), Willis Towers Watson Securities Europe Limited (numer w rejestrze 2908053 i numer ARBN 604 264 557), podmiot inwestycyjny posiadający autoryzację i podlegający regulacjom brytyjskiego urzędu Financial Conduct Authority („WTW Securities Europe”) i Willis Towers Watson Securities (Hong Kong) Limited, korporację działającą na licencji i podlegającą regulacjom Hong Kong Securities and Futures Commission („WTW Securities (HK)”).

O WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) to wiodąca, globalna firma w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, pomagająca klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 r.; firma ma 45 tys. pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji na willistowerswatson.com.

Osoby kontaktowe:

Annie Roberts: +44 20 3124 7080 | Annie.Roberts@willistowerswatson.com
Joanna Suszczyk +48 691 015 025 | joanna.suszczyk@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk