Towers Watson Media

Zdaniem Willis Towers Watson
ryzyko związane ze zmianami klimatu
wywoła transformację
w sektorze energetycznym

Aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG - Environment, Social, Governance) są motywem przewodnim corocznego Przeglądu Rynku Energetyki przygotowywanego przez Willis Towers Watson

Londyn, 21 kwietnia 2020 r. – Zmiany klimatyczne i aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG - Environment, Social, Governance) zmienią krajobraz ryzyka dla sektora energetycznego, o czym informuje Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), globalny lider w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, publikując swój doroczny Przegląd Rynku Energetyki. Ponadto, niedawna wojna cenowa na rynku ropy naftową i zmniejszenie popytu na paliwa w wyniku obecnej pandemii Covid-19 również istotnie zaważą na przyszłych strategiach zarządzania ryzykiem w energetyce.

ESG stanowi najważniejszy motyw raportu, uzmysławiając, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie wymagało gruntownego zrewidowania ocen ryzyka klimatycznego przedsiębiorstw energetycznych; według Przeglądu, osiągnięcie zadowalającego ratingu ESG będzie miało w przyszłości kluczowe znaczenie dla zdolności firm energetycznych do zdobycia i utrzymania przychylności kluczowych interesariuszy.

Najważniejsze spostrzeżenia raportu z punktu widzenia rynku ubezpieczeniowego są następujące:

  • Pojemność ubezpieczeniowa: Po raz kolejny rynek poszukiwania i wydobycia (Upstream) wzmocnił ogólny trend rynkowy z pojemnościami teoretycznymi osiągającymi kolejny rekord: 8,73 mld USD, wzrost z poziomu 8,10 mld USD w 2019 r. Odwrotnie jest jednak w przypadku rynku przerobu ropy naftowej (Downstream), gdzie pojemność spadła drugi rok z rzędu, do 5,978 mld USD z ubiegłorocznego poziomu 6,428 mld USD.
  • Szkody: Utrzymuje się nadzwyczajna seria lat z niewielką szkodowością w segmencie Upstream, z zaledwie trzema szkodami przekraczającymi 100 mln USD w 2019 roku. W segmencie Downstream odnotowano sporą liczbę szkód przekraczających 100 mln USD, w tym jedną znacznie przekraczającą 1 mld USD.
  • Poziomy stawek: stawki w segmencie Upstream nadal rosną bardzo nieznacznie (średnio o 2,5-5%) w porównaniu z rynkiem Downstream, gdzie wzrosty znacząco przewyższają 20% właściwie we wszystkich sektorach, a w szczególności w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym te wzrosty są znacznie większe .
  • Rentowność: Rynek Upstream w ogólnym rozrachunku utrzymuje rentowność, chociaż poziom przychodów z tytułu składek jest nadal niski w porównaniu z historycznymi normami, a niektóre podsektory rynku Upstream, np. budownictwo konstrukcji typu offshore, zostały dotknięte szkodami wynikającymi ze zdarzeń niekatastroficznych. Jeśli chodzi o ubezpieczycieli działających na rynku Downstream i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ich portfele pozostają mocno deficytowe, a droga powrotu do rentowności jest długa i niepewna.

Graham Knight, szef globalnego działu zasobów naturalnych w Willis Towers Watson, powiedział: „W obecnych bezprecedensowych i niepewnych czasach nie da się zaprzeczyć, że ostatni rok był dla branży energetycznej wymagający. Jednak to właśnie kwestie ryzyka klimatycznego i szerzej pojętych czynników ESG będą miały znaczący wpływ na przyszły kształt tego sektora. Krótko mówiąc, dzisiejsze przedsiębiorstwa energetyczne muszą postarać się włączyć standardy w zakresie ESG i zmian klimatycznych do swoich strategii ograniczania ryzyka, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość. Dzięki połączeniu analiz, doradztwa i bogatego doświadczenia transakcyjnego pochodzącego z całej organizacji, Willis Towers Watson jest światowym liderem, jeśli chodzi o pomoc firmom w sprostaniu rosnącym wymaganiom regulacyjnym, inwestycyjnym, konsumenckim, pracowniczym i operacyjnym związanym ze zmianami klimatycznymi.”

Dodał również: „Nie możemy jednak nie doceniać bezpośredniego wyzwania, jakim jest utrata popytu w związku z Covid-19 i skutkami niedawnej wojny cenowej na rynku naftowym, pomimo osiągniętego obecnie przez OPEC+ porozumienia w sprawie zmniejszenia produkcji o 10% globalnej podaży. Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby dokładnie przewidzieć, jak te dwa czynniki odbiją się na wynikach nadchodzących miesięcy, potencjalne skutki dla przemysłu energetycznego są oczywiste: zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, ograniczenie działalności poszukiwawczej i wydobywczej, niższe marże rafineryjne i niższe wyceny zakłóceń w działalności. Wywoła to również efekt domina w odniesieniu do poziomu przychodów ze składek dla rynku ubezpieczeń, który i tak w większości linii biznesowych pozostaje nierentowny.”

Wojciech Woźnica Head of Natural Resources w Willis Towers Watson Polska komentuje: „Zmiana klimatu i w jej konsekwencji odchodzenie ubezpieczycieli „od węgla” tworzą nową rzeczywistość na rynku ubezpieczeń energetycznych. Dzisiaj nie wystarczy pokazać rynkowi jak dobrze klient zarządza elektrownią czy rafinerią. Wielu kluczowych ubezpieczycieli oczekuje od klientów zaprezentowania zmniejszania negatywnego wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko. Dodatkowo takie czynniki jak: niskie ceny ropy, zmniejszone wydobycie, niskie marże w rafineriach oraz mniejsze sumy ubezpieczenia BI wpływają negatywnie na wielkość składki ubezpieczeniowej w sektorze. Rynek ubezpieczeniowy w sektorze energetycznym dla większości linii pozostaje nierentowny z poziomem stawek znacznie poniżej stawek historycznych."

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem: www.willistowerswatson.com/assets/image/Energy-market-report-2020.pdf

O WILLIS TOWERS WATSON

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania zarządzające ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające moc kapitału, by chronić i wzmacniać instytucje oraz osoby prywatne. Nasza wyjątkowa perspektywa umożliwia nam dostrzeganie istotnych punktów stycznych między talentami, zasobami a pomysłami — to dynamiczna formuła, która napędza wyniki w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej na willistowerswatson.com.

KONTAKT DLA MEDIÓW

Joanna Suszczyk +48 691 015 025 | joanna.suszczyk@willistowerswatson.com
Sarah Booker +44 (0)7917 722040 I sarah.booker@willistowerswatson.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk