Towers Watson Media

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 565741-N-2018

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Przedmiot zamówienia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Znak sprawy: NO-ZP.X-240/41/18


Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 565741-N-2018

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Przedmiot zamówienia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Znak sprawy: NO-ZP.X-240/4118

Miejsce składania ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Kancelaria Szpitala Pokój D14, poziom 0

Termin składania ofert do 11.06.2018 r. Godzina: 12:00,

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Sala Konferencyjna Pokój D040, poziom -1

Termin otwarcia ofert: 11.06.2018 r., Godzina: 12:30

Dokumenty dodane 6 czerwca 2018 roku

Dokumenty dodane 11 czerwca 2018 roku

Dokumenty dodane 12 czerwca 2018 roku


Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2018/S 088-197615

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Przedmiot zamówienia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Znak sprawy: NO-ZP.X-240/34/18

Miejsce składania ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Kancelaria Szpitala Pokój D14, poziom 0

Termin składania ofertdo 24.05.2018 r. Godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Sala Konferencyjna Pokój D040, poziom -1

Termin otwarcia ofert: 24.05.2018, Godzina: 10:30

Dokumenty dodane 17 maja 2018 roku

Dokumenty dodane 30 maja 2018 roku


Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2018/S 054-119671

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Przedmiot zamówienia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Znak sprawy: NO-ZP.X-240/19/18

Miejsce składania ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Kancelaria Szpitala Pokój D14, poziom 0

Termin składania ofert do 26.04.2018 r. Godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Sala Konferencyjna Pokój D040, poziom -1

Termin otwarcia ofert: 26.04.2018, Godzina: 10:30

Dokumenty dodane 10 kwietnia 2018 roku

Dokumenty dodane 30 kwietnia 2018 roku


Ogłoszenie o zamówieniu w  Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2017/S 126-257673

„Ubezpieczenie mienia, maszyn i utraty zysku spółek z Grupy CEZ w Polsce”

 

W sprawie dodatkowych informacji oraz odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ prosimy o kontakt z:

Ireneusz Pałyska

Tel. (22) 205 53 89

M: 796 96 99 04

Email: Ireneusz.palyska@willistowerswatson.com