Towers Watson Media

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2018/S 174-394744

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Przedmiot zamówienia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
Znak sprawy:
NO-ZP.X-240/54/18

Miejsce składania ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Kancelaria Szpitala Pokój D14, poziom 0

Termin składania ofert: do 17.10.2018 r. Godzina: 10:00,

Zmiana:
Termin składania ofert do 24.10.2018 r. Godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Sala Konferencyjna Pokój D040, poziom -1

Termin otwarcia ofert: 17.10.2018 Godzina: 10:30

Zmiana:
Termin otwarcia ofert: 24.10.2018, Godzina: 10:30

Plik dodany 19.09.2018

Pliki dodane 10.10.2018

Plik dodany 25.10.2018

Plik dodany 7.11.2018