Towers Watson Media

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2018/S 054-119671

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła

Przedmiot zamówienia: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Znak sprawy: NO-ZP.X-240/19/18

Miejsce składania ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Kancelaria Szpitala Pokój D14, poziom 0

Termin składania ofert do 26.04.2018 r. Godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, Sala Konferencyjna Pokój D040, poziom -1

Termin otwarcia ofert: 26.04.2018, Godzina: 10:30

Dokumenty dodane 10 kwietnia 2018 roku


Ogłoszenie o zamówieniu w  Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) nr: 2017/S 126-257673

„Ubezpieczenie mienia, maszyn i utraty zysku spółek z Grupy CEZ w Polsce”

 

W sprawie dodatkowych informacji oraz odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ prosimy o kontakt z:

Ireneusz Pałyska

Tel. (22) 20 55 389

M: 796 96 99 04

Email: Ireneusz.palyska@willistowerswatson.com