Towers Watson Media

Technologia, media i komunikacja

W branży zależnej od technologii, w której innowacyjność odgrywa kluczowe znaczenie, a konkurencja jest duża, ryzyko jest wszechobecne.

Kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, naruszenie praw własności intelektualnej i powiększające się szeregi konkurencji stanowią tylko przykład takich zagrożeń. W Willis Towers Watson zdajemy sobie sprawę z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się na co dzień nasi Klienci. W branży technologii, mediów i telekomunikacji sama reakcja na ryzyko nie jest rozwiązaniem, dopiero przewidywanie tego ryzyka i opracowanie odpowiedniego, spójnego i strategicznego podejścia stanowi środek uniwersalny.

Naszą rolą jest pomoc w opracowaniu długoterminowej perspektywy, zrozumieniu dostępnych rozwiązań i podejmowaniu właściwych decyzji w zarządzaniu ryzykiem. Wiemy, że tradycyjne podejście do ubezpieczeń nie jest tu wystarczające, a rynek nie zawsze nadąża za szybko zmieniającym się światem technologii. Czuwamy nad odpowiednim dopasowaniem ochrony do potencjalnych scenariuszy szkodowych.

Oferujemy m.in. ubezpieczenie:

  • cyber ryzyk z włączeniem zarówno elementów OC jak i szkody własnej,
  • majątkowe ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia elektroniki i szkód następczych,
  • OC z właściwymi rozszerzeniami m.in. o szkody mające postać czystej straty finansowej,
  • ubezpieczenie produkcji filmowych.

Jesteśmy dumni, że z doradztwa Willis Towers Watson korzystają największe marki, znane w Polsce jak i na rynku międzynarodowym.

Anna Zalewska

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych

Anna.Zalewska
@WillisTowersWatson.com

 

Anna Zalewska