Towers Watson Media

Transport

Zagrożenia z którymi w dzisiejszych czasach mierzy się branża transportowa są zdecydowanie inne od tych znanych w przeszłości.

Bezpieczeństwo cybernetyczne, ryzyka związane z łańcuchami dostaw a także wyrafinowana logistyka wymagają holistycznego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie Willis Towers Watson w takich obszarach jak:

  • ubezpieczenia morskie
  • ubezpieczenia lotnicze
  • ubezpieczenia transportu kolejowego
  • ubezpieczenia transportu drogowego
  • cargo
  • OC przewoźnika / OC spedytora

Predestynuje nas do roli profesjonalnego partnera w zarządzaniu i minimalizacji ryzyka związanego z szeroko pojęta działalnością transportową.

Piotr Dudek

Managing Director of Marine Insurance Department

Tel. +48 58 73 26 804

piotr.dudek@willistowerswatson.com