Towers Watson Media

Ubezpieczyciele

WTW Services oferuje polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń kompleksowe rozwiązania w następujących obszarach:

  • Pełna administracja programów ubezpieczeniowych (sprzedaż bezpośrednia, polisowanie, rozliczenia, windykacja)
  • Obsługa 24-godzinnego Call Center i help desk dla ubezpieczonych oraz sprzedawców
  • Obsługa programów assistance z zakresu pomocy medycznej, technicznej i prawnej w Polsce oraz poza jej granicami
  • Pełna likwidacja szkód komunikacyjnych, osobowych i majątkowych
  • Obsługa procesu dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych
  • Organizacja sprzedaży pozostałości pojazdów

We współpracy z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń, WTW Services może pełnić również rolę Reprezentanta ds. Roszczeń.
Posiadamy bardzo duże, bo już ponad dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z zakładami ubezpieczeń w zakresie serwisu ubezpieczeniowego.

Wszystkim naszym Partnerom gwarantujemy bardzo wysoki poziom usług, pełne bezpieczeństwo powierzonych nam danych, stały rozwój technologiczny, profesjonalizm pracowników oraz elastyczność i kreatywność w tworzeniu i obsłudze wspólnych przedsięwzięć.

Barbara Syczewska

Tel. +48 22 318 81 96

barbara.syczewska@WillisTowersWatson.com

Barbara Syczewska