Towers Watson Media

Informacje prawne

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.

Zezwolenie nr 17 z dnia 7 marca 1991 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydane przez Ministra Finansów

Zezwolenie nr 1 z dnia 30 kwietnia 1991 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, wydane przez Ministra Finansów

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych:
Nr 00000004/U – w zakresie ubezpieczeń
Nr 00000001/R – w zakresie reasekuracji

NIP: 526-02-10-292
REGON: 001344300
KRS: 0000054804, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 732 500 PLN

Siedziba spółki: ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

 

WTW Services Sp. z o.o.

NIP: 526-01-52-643
REGON: 006212252
KRS: 0000054842, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 92 650 PLN

Siedziba spółki: ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Willis Towers Watson POLSKA

Tel. +48 22 318 81 00

Fax +48 22 318 81 01

gsp@grassavoye.pl

WTW SERVICES

Tel. +48 22 318 82 00

Fax +48 22 318 82 01

gsp@grassavoye.pl