Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe
(PPK)

Jesteśmy międzynarodową grupą brokerską i doradczą, której zadaniem jest wspomóc Państwa w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem oraz ubezpieczeniami a w szczególności wsparciem w obszarze Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jesteśmy dla naszych klientów partnerem i ekspertem, działamy w Państwa imieniu i na Państwa rzecz.

Jeśli zatrudniacie Państwo pomiędzy 250 a 50 pracowników, Willis Towers Watson Polska pomoże na każdym etapie wdrażania PPK od podejmowania decyzji o programie PPK czy PPE, przez pomoc w wyborze rady pracowniczej oraz przygotowanie raportu porównawczego dostawców PPK.

Tylko w ubiegłym roku pomogliśmy klientom w podpisaniu około 100 planów oszczędzania emerytalnego – PPK i PPE, obejmujących około 160 000 pracowników.

Jesteśmy wyspecjalizowani w obszarze pracowniczych planów kapitałowych, ale również ich prywatnej wersji – czyli pracowniczych planów kapitałowych.

Bierzemy czynny udział w doradztwie dotyczącym poszczególnych etapów procesu PPK z punktu widzenia potrzeb działów HR i Reprezentacji Pracowniczych jak również pomagamy podjąć pracodawcom jak najtrafniejszą decyzję wyboru odpowiedniej Instytucji Finansowej.

Oferujemy naszą współpracę w postaci dwóch formuł:

  1. Podstawowej – polegającej na jednym lub dwóch spotkaniach z zespołami pracodawców oraz przygotowaniu Raportu porównawczego oferentów PPK. Na tej podstawie zespół pracodawcy wybiera ostatecznego dostawcę.
  2. Rozwinięta – wybór dostawców odbywa się dwuetapowo. Po pierwszym etapie wyłaniamy 2 – 3 Instytucje finansowe, które następnie prezentują swoją ofertę indywidualnie, wzbogacając tym samym ilość i jakość informacji mających wpływ na ostateczną decyzję. W tym przypadku ilość spotkań i poziom wsparcia za naszej strony nie jest w żaden sposób ograniczony.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt na wtw-polska@willistowerswatson.com.