Towers Watson Media

Asysta w procesie
likwidacji szkód

Willis Towers Watson Polska posiada w swojej strukturze departament asysty szkodowej, który wspiera naszych Klientów w przypadku wystąpienia szkody. Usługi w tym zakresie świadczymy również dla podmiotów nie będących naszymi Klientami.

Doświadczeni pracownicy Willis Towers Watson Polska służą fachową pomocą podczas całego procesu likwidacji szkody. Nasz departament wykonuje następujące czynności:

 • Przyjęcie zgłoszenia
 • Ustalenie terminu oględzin
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji szkodowej i jej analiza
 • Monitorowanie działań ubezpieczyciela
 • Doradztwo w zakresie likwidacji szkód oraz prewencji szkodowej
 • Prowadzenie postępowań odwoławczych w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

Departament monitoringu szkodowego oferuje swoją pomoc Klientom z różnych sektorów w zakresie różnych linii ubezpieczeniowych, m.in.

 • Ubezpieczeń majątkowych
 • Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczeń technicznych (budowlano-montażowych, maszyn i urządzeń, ryzyk elektronicznych)
 • Ubezpieczeń finansowych.
 • Nasze działania istotnie skracają proces likwidacji szkody oraz minimalizują zaangażowanie Klienta.

Rafał Łagowski

Dyrektor Działu Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych

Tel. +48 22 318 81 23

Napisz do nas

 

Rafał Łagowski