Towers Watson Media

Finansowanie strukturalne

Jako broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson Polska ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w projektach opartych na różnych systemach finansowania – zarówno prywatnych jak i publicznych.

Oferta usług w zakresie finansowania strukturalnego obejmuje następujące obszary:

 • Prawo zamówień publicznych
 • Project finance (koordynacja procesu ubezpieczeniowego)
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

KLIENCI – INSTYTUCJE PUBLICZNE

W zakresie Prawa Zamówień Publicznych, Willis Towers Watson Polska może świadczyć usługi jako biegły, członek komisji lub pełnomocnik w myśl artykułu 15 wspomnianego Prawa.

Willis Towers Watson oferuje klientom publicznym uczestnictwo we wszystkich lub w wybranych etapach postępowania zamówień publicznych, takich jak:

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań
 • Reprezentacja w procesie odwoławczym

Willis Towers Watson zarówno w Polsce jak i na świecie obsługuje tysiące podmiotów publicznych.

Nasza oferta dla podmiotów publicznych obejmuje m.in.

 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń
 • Obsługę wszystkich linii ubezpieczeniowych
 • Kompleksowe usługi w zakresie Prawa Zamówień Publicznych
 • Usługi  w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Ciągłą i fachową pomoc przy likwidacji szkód

Z naszych usług korzystają:

 • Jednostki administracji centralnej i samorządowej
 • Uniwersystety, szkoły wyższe, placówki dydaktyczne
 • Placówki kulturalne
 • Placówki służby zdrowia
 • Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa

Ewa Szymczak-Nowosielska

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych

Tel. +48 501108 089

Ewa.Szymczak-Nowosielska
@WillisTowersWatson.com

 

Ewa Szymczak-Nowosielska