Towers Watson Media

Finansowanie strukturalne

Jako broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson Polska ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w projektach opartych na różnych systemach finansowania – zarówno prywatnych jak i publicznych.

Oferta usług w zakresie finansowania strukturalnego obejmuje następujące obszary:

  •  Prawo zamówień publicznych
  •  Project finance (koordynacja procesu ubezpieczeniowego)
  •  Partnerstwo publiczno-prywatne

W zakresie Prawa Zamówień Publicznych, Willis Towers Watson Polska może świadczyć usługi jako biegły, członek komisji lub pełnomocnik w myśl artykułu 15 wspomnianego Prawa.

Willis Towers Watson oferuje klientom publicznym uczestnictwo we wszystkich lub w wybranych etapach postępowania zamówień publicznych, takich jak:

  •  Przygotowanie i prowadzenie postępowań
  •  Dokumentacja postępowań
  •  Reprezentacja w procesie protestacyjnym i odwoławczym

Ewa Szymczak-Nowosielska

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych

Tel. +48 501108 089

Ewa.Szymczak-Nowosielska
@WillisTowersWatson.com

 

Ewa Szymczak-Nowosielska