Towers Watson Media

Nail-to-Nail
Ubezpieczenia dzieł sztuki

Willis Towers Watson we współpracy z ekspertami ubezpieczeniowymi służy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie:

  • Ubezpieczenie dzieł sztuki podczas ekspozycji i transportu
  • Ubezpieczenie w transporcie
  • Ubezpieczenie podczas montażu oraz demontażu dzieł sztuki
  • Ubezpieczenie podczas ekspozycji
  • Ochrona podczas przechowywania eksponatów w magazynach
  • Najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku, uwzgledniający rażące niedbalstwo i winę umyślną Ubezpieczającego

Wojciech Woźnica

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych

Tel. +48 22 2055396

Wojciech.Woznica
@WillisTowersWatson.com

 

Wojciech Woźnica