Towers Watson Media

Reasekuracja

Reasekuracja jest nieodzownym narzędziem umożliwiającym firmie ubezpieczeniowej zabezpieczenie wyniku finansowego / technicznego przed negatywnym wpływem pojedynczych, dużych szkód czy też serii mniejszych szkód w zdarzeniach losowych.
Ochroną reasekuracyjną mogą być objęte pojedyncze ryzyka, fragmenty portfela ubezpieczeniowego, linie biznesowe jak również cały ubezpieczany portfel.
Dla przygotowania jak najlepszej oferty reasekuracyjnej wykorzystujemy nie tylko nasze bezpośrednie kontakty z rynkiem reasekuracyjnym, ale ściśle współpracujemy z Willis Re w Londynie i rynkiem londyńskim.

Naszym Klientom oferujemy:

  • kompleksową obsługę zarówno fakultatywnych jak i obligatoryjnych umów reasekuracyjnych dla wszystkich rodzajów ryzyk, w tym życiowych
  • opiekę przez cały czas trwania współpracy, zarówno w procesie aranżowania ochrony jak i uzgadniania specjalnych akceptacji oraz w procesie likwidacji szkód
  • przeprowadzenie audytu warunków dotychczasowych umów reasekuracyjnych. Poaudytowa analiza i krytyczne, świeże spojrzenie na aktualnie obowiązujące programy reasekuracyjne, pozwalają na przygotowanie alternatywnej ochrony reasekuracyjnej z udziałem najlepszych podmiotów z rynku reasekuracyjnego
  • analizę całego portfela ubezpieczeniowego we współpracy z naszym zespołem aktuariuszy z Londynu, zapewnienie modelowania ryzyka i dopasowanie optymalnych rozwiązań reasekuracyjnych
  • pomoc w rozwoju i wdrażaniu nowych produktów ubezpieczeniowych np. ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

Mamy najbardziej doświadczony zespół brokerów reasekuracyjnych w Polsce i dzięki doskonałej znajomości rynku oraz funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku gwarantujemy najskuteczniejsze rozwiązania reasekuracyjne.

Janusz Chmielewski

Director Reinsurance

Tel. +48 22 2055 385

janusz.chmielewski@
willistowerswatson.com

 

Janusz Chmielewski