Towers Watson Media

Reasekuracja

Reasekuracja jest nieodzownym narzędziem umożliwiającym firmie ubezpieczeniowej zabezpieczenie wyniku finansowego / technicznego przed negatywnym wpływem pojedynczych, dużych szkód czy też serii mniejszych szkód w zdarzeniach t losowych.

Ochroną reasekuracyjna mogą być objęte pojedyncze ryzyka, fragmenty portfela ubezpieczeniowego, linie biznesowe jak również cały ubezpieczany portfel.

Dla przygotowania jak najlepszej oferty reasekuracyjnej wykorzystujemy nie tylko nasze bezpośrednie kontakty z rynkiem reasekuracyjnym, ale ściśle współpracujemy z Willis Re w Londynie i rynkiem londyńskim.
Oferujemy kompleksową obsługę zarówno fakultatywnych jak i obligatoryjnych umów reasekuracyjnych dla wszystkich rodzajów ryzyk, w tym życiowych.

Zapewniamy naszym Klientom opiekę przez cały czas trwania współpracy, zarówno w procesie aranżowania ochrony jak i uzgadniania specjalnych akceptacji oraz w procesie likwidacji szkód.

Oferujemy audyt warunków dotychczasowych umów reasekuracyjnych. Poaudytowa analiza i krytyczne, świeże spojrzenie na aktualnie obowiązujące programy reasekuracyjne, pozwalają na przygotowanie alternatywnej ochrony reasekuracyjnej z udziałem najlepszych podmiotów z rynku reasekuracyjnego.

We współpracy z naszym zespołem aktuariuszy z Londynu możemy przeanalizować cały portfel ubezpieczeniowy, zapewnić modelowanie ryzyka i dopasować optymalne rozwiązania reasekuracyjne.
Ponadto pomagamy w rozwoju i wdrażaniu nowych produktów ubezpieczeniowych np. ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

Mamy najbardziej doświadczony zespół brokerów reasekuracyjnych w Polsce i dzięki doskonałej znajomości rynku oraz funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku gwarantujemy najskuteczniejsze rozwiązania reasekuracyjne.

Janusz Chmielewski

Director Reinsurance

Tel. +48 22 2055 385

janusz.chmielewski@
willistowerswatson.com

 

Janusz Chmielewski