Towers Watson Media

Risk & Analytics

Klienci Willis Towers Watson muszą stawiać czoła szybko zmieniającym się zagrożeniom, które wymagają dynamicznych i innowacyjnych narzędzi dostarczających, najlepiej w czasie rzeczywistym, odpowiedzi na kluczowe pytania.

Celem Departamentu Ryzyka i Analiz jest:

  • rozszerzenie możliwości naszych klientów oraz naszej organizacji w obszarze analiz ubezpieczeń oraz oceny ryzyka;
  • poprawa dokładności i wiarygodności wyników analiz, a co za tym idzie także niezawodności wyciąganych wniosków;
  • poprawę świadomości i wykorzystanie potencjału pozyskiwanych z różnych źródeł danych.

Poszerzamy zdolności naszej firmy poprzez wykorzystanie modeli analitycznych, danych oraz rozwiązań technologicznych. Dzięki temu możemy szybko i skutecznie reagować na pojawiające się ryzyka.

Ściśle współpracujemy klientami oraz innymi podmiotami z rynku ubezpieczeń aby mieć pewność, że nasze narzędzia i rozwiązania są optymalnie wykorzystywane oraz efektywnie wspierają analizowane procesy.

Marcin Myczka

Kierownik Zespołu Analiz

Tel. +48 22 318 8214

marcin.myczka
@WillisTowersWatson.com

Marcin Myczka