Towers Watson Media

Talent & Rewards

Dział Talent and Rewards (Wynagrodzenia i Talenty) w Willis Towers Watson Polska świadczy usługi doradcze, prowadzi badania rynkowe oraz oferuje nowoczesne aplikacje wspierające organizacje w zakresie budowania zaangażowania pracowników, motywowania, wynagradzania, komunikacji wewnętrznej.

Pomagamy klientom osiągać wysokie wyniki biznesowe, zapewniając, iż:

 • zatrudniają właściwych pracowników na odpowiednich stanowiskach
 • pracownicy zajmują się  właściwymi zadaniami i są adekwatnie wynagradzani

Oferujemy najwyższej jakości rozwiązania dla organizacji o różnej strukturze własnościowej i z różnych sektorów, w oparciu o dorobek intelektualny globalnego lidera w doradztwie Talent & Reward.

Nasza  oferta  obejmuje wszystkie  poniższe usługi. 

Raporty płacowe i analizy

 • raporty o wynagrodzeniach i praktykach płacowych realizowane w oparciu o identyczną metodykę w różnych krajach
 • raporty na zamówienie poszczególnych firm lub branż, organizacji zawodowych
 • raporty i analizy konkurencyjności wynagrodzeń i świadczeń

Doradztwo w zakresie wynagrodzeń

 • strategie wynagrodzeń
 • sformułowanie i optymalizacja Employee Value Proposition (całościowa oferta pracodawcy dla pracowników)
 • architektura i opisy stanowisk
 • rozwój polityk płacowych w oparciu o grading stanowisk i rynkowe dane płacowe
 • systemy płacy zmiennej
 • komunikacja rozwiązań motywacyjnych - Total Reward Statement (informacje o kształcie całkowitego pakietu wynagrodzeń)
 • aplikacje wspierające analizy i projektowanie polityki płacowej oraz podejmowanie bieżących decyzji związanych z płacami
 • programy wynagrodzeń dla wyższej kadry menedżerskiej

Doradztwo w zakresie zaangażowania pracowników

 • badania zaangażowania pracowników
 • badania opinii pracowniczej
 • krótkie ankiety pulsowe
 • narzędzia diagnostyczne
 • aplikacje wspierające badanie zaangażowania i zarządzanie talentami

Inne obszary naszej ekspertyzy

 • planowanie zatrudnienia
 • ścieżki karier
 • wspieranie zmian organizacyjnych
 • narzędzia diagnostyczne Saville
 • procesy HR
 • controlling personalny
 • aplikacje do utrzymania portalu HR

Naszą ofertę wyróżnia innowacyjność rozwiązań, opartych na wielowymiarowych badaniach, nastawienie na przekazywanie wiedzy naszym Klientom oraz na właściwą komunikację rozwiązań pracownikom przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Tworzymy interdyscyplinarne zespoły z naszymi kolegami i koleżankami współpracownikami z innych segmentów i zespołów Willis Towers Watson, zapewniając unikalny zestaw doświadczeń i kompetencji.

Krzysztof Gugała
Dyrektor Działu Talent & Rewards

Tel. +48 501 130 007
Krzysztof.Gugala
@WillisTowersWatson.com

 

Krzysztof Gugała