Towers Watson Media

Ubezpieczenia majątkowe
i od utraty dochodu

Willis Towers Watson Polska jako największy broker ubezpieczeniowy w Polsce posiada wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń majątkowych klientów działających we wszystkich sektorach przemysłu i usług.
W Polsce firma specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych w następujących branżach:

 • Zasobów Naturalnych
 • Budowlanej
 • Nieruchomości
 • Telekomunikacji i mediów
 • Rolno Spożywczej
 • Sieci dystrybucyjnych
 • Sektora Publicznego
 • Przemysłu

Nasza firma osiąga najlepsze efekty w obsłudze i skutecznym zarządzaniu ryzykiem:

 • angażując naszych analityków -aktuariuszy, matematyków- którzy pomagają określić optymalny poziom transferowanego ryzyka
 • zatrudniając inżynierów z branży, którzy pomagają naszym klientom w:
  • identyfikacji ryzyk
  • określeniu wysokości możliwej maksymalnej szkody
  • wydaniu stosownych rekomendacji poprawy bezpieczeństwa
  • angażując doświadczonych specjalistów z dziedziny likwidacji szkód
  • obniżając koszty administracyjne poprzez zastosowanie nowoczesnej, internetowej platformy serwisowej

W ofercie Willis Towers Watson Polska znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi z obszaru ubezpieczeń majątkowych, w tym:

 • Ubezpieczenia od katastrof naturalnych czy terroryzmu
 • Ubezpieczenia techniczne
  • budowlano-montażowe
  • maszyn i urządzeń
  • ryzyk informatycznych
 • Ubezpieczenia od utraty zysku – business interruption

Ponadto oferujemy pełny zakres usług ubezpieczeniowych obejmujący m.in.:

 • Wycenę wartości majątku
 • Kompleksową ocenę ryzyka
 • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem
 • Oszacowanie maksymalnej możliwej wysokości szkody (PML)
 • Fuzje i przejęcia

Dzięki działalności w ramach międzynarodowych struktur brokerskich, nie ograniczamy się do rodzimego rynku, ale plasujemy ryzyka za granicą, głównie na rynku francuskim i brytyjskim.
Aranżujemy także między innymi ochronę ubezpieczeniową w zakresie nietypowych produktów takich jak:

Wojciech Woźnica

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych

Tel. +48 22 2055396

Wojciech.Woznica
@WillisTowersWatson.com

 

Wojciech Woźnica