Towers Watson Media

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Willis Towers Watson Polska specjalizuje się między innymi  w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. 
W ramach naszej struktury wykształciliśmy departament dedykowany do obsługi ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, zatrudniający doświadczony personel, w większości z wykształceniem prawniczym.

Z naszych usług korzystają podmioty z różnych sektorów, między innymi:

 • Duże i średnie przedsiębiorstwa
 • Firmy budowlane
 • Szpitale oraz inne podmioty z sektora publicznego
 • Kancelarie prawne
 • Biura projektowe
 • Pracownie architektoniczne

Oferujemy wyspecjalizowane produkty w zakresie ubezpieczeń OC:

 • działalności gospodarczej
 • pracodawcy
 • za szkody w środowisku, w tym ekologiczne - ELI
 • ogólnej i zawodowej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego
 • członków władz spółek kapitałowych – D&O
 • zawodowej dla wolnych zawodów i grup zawodowych

 

Nasi Klienci mogą liczyć na znalezienie ochrony ściśle odpowiadającej ich specyficznym potrzebom oraz na nasze doradztwo w czasie trwania umowy i na fachową pomoc w przypadku wystąpienia szkody

Globalnie, Klientami działu FINEX Willis Towers Watson w zakresie ryzyk specjalistycznych  jest 13 500 instytucji finansowych.

Dział FINEX Willis Towers Watson obsługuje  ponad 620 banków na świecie w tym:

 • 17 z 20 największych banków na świecie
 • 32 z 50 największych banków na świecie
 • 54  ze 100 największych banków na świecie


Sylwia Kozłowska

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej

Tel. +48 22 318 85 27

sylwia.kozlowska@grassavoye.pl

 

Sylwia Kozłowska