Towers Watson Media

Ubezpieczenia osobowe

Dział Ubezpieczeń Osobowych Willis Towers Watson Polska świadczy usługi brokerskie w zakresie programów Employee benefits. Usługi te obejmują m.in.:

  • ubezpieczenia grupowe na życie
  • programy emerytalne
  • programy opieki medycznej
  • ubezpieczenia zdrowotne
  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Współpracujemy z polskimi towarzystwami ubezpieczeń, klinikami medycznymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Umożliwiamy również dostęp do zagranicznych produktów takich jak ubezpieczenia zdrowotne, od niezdolności do pracy, ochrony płatności etc.

Umowy ubezpieczenia zawierane za naszym pośrednictwem cechuje wiele korzystnych odstępstw 
w stosunku do standardowych zapisów umownych.

Na etapie przygotowania programu oferujemy usługi o charakterze konsultingowym m.in.: audyt aktualnych umów ubezpieczenia, projektowanie programu, pomoc w budżetowaniu, opracowanie ankiet oraz benchmarking.

Pozyskujemy i porównujemy oferty, przeprowadzamy negocjacje warunków umowy 
i przedstawiamy pisemną rekomendację dotyczącą wyboru ubezpieczyciela.

Zapewniamy pełne wsparcie w procesie wdrożenia programu poczynając od opracowania materiałów informacyjnych do przeprowadzenia prezentacji i szkoleń dla pracowników Państwa firmy.

Oferujemy Klientom optymalne warunki umowy oraz kompleksową obsługę administracyjną obejmującą m.in. fachową asystę w likwidacji szkód, dochodzenie roszczeń, pomoc w naliczaniu składek, raporty, prowadzenie ewidencji oraz renegocjacje warunków umowy w kolejnych latach.

Obecnie obsługujemy około 300 programów w międzynarodowych korporacjach i czołowych polskich przedsiębiorstwach.Cezary Jaźnicki

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych

Tel. +48 22 318 81 00

cezary.jaznicki
@WillisTowersWatson.com

 

Cezary Jaźnicki