Towers Watson Media

Ubezpieczenia pogodowe

Ubezpieczenia pogodowe stanowią dla przedsiębiorcy ochronę i gwarancję odszkodowania na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych. Willis Towers Watson zarówno w Polsce jak i na świecie, jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń pogodowych i pierwszym polskim brokerem oferującym tego rodzaju produkty.

Branże, które najczęściej korzystają z ubezpieczeń pogodowych:

  • Sektor energetyczny
  • Przemysł spożywczy
  • Budownictwo
  • Rozrywka i turystyka

Zastosowanie ubezpieczeń pogodowych:

  • Ochrona sprzedaży - rekompensata w razie spadku obrotów z powodu warunków pogodowych
  • Zwiększenie obrotów - kampanie reklamowe oparte na derywacie pogodowym
  • Ograniczenie kosztów - rekompensata dodatkowych kosztów związanych z warunkami pogodowymi

Wojciech Woźnica

Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych

Tel. +48 22 2055396

Wojciech.Woznica
@WillisTowersWatson.com

 

Wojciech Woźnica