Towers Watson Media

Zarządzanie ryzykiem

Willis Towers Watson Polska proponuje klientom instytucjonalnym – przedsiębiorstwom i podmiotom publicznym - swoje usługi w zakresie Risk Management. Usługi te obejmują między innymi następujące obszary:

  • Identyfikacja i opis ryzyk operacyjnych (mapowanie ryzyka)
  • Propozycja rozwiązań w celu minimalizacji ryzyk
  • Narzędzia umożliwiające wdrożenie zaproponowanych rozwiązań

Proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają zarówno specyfikę działalności Państwa firmy, jak i kulturę przedsiębiorstwa.

Nasze usługi mogą okazać się przydatne na różnych etapach projektu:

  • Analiza ryzyk
  • Definiowanie polityki bezpieczeństwa
  • Szkolenie personelu
  • Wdrażanie projektu
  • Określenie wysokości maksymalnej możliwej szkody

Naszym Klientom proponujemy usługi Inżyniera Ryzyk, który przygotuje dedykowany raport o ryzykach związanych z działalnością Państwa przedsiębiorstwa.

Barbara Timofiejuk

Dyrektor Pionu Ryzyka i Ubezpieczeń Korporacyjnych

Tel. +48 22 318 82 08

barbara.timofiejuk
@WillisTowersWatson.com

 

Barbara Timofiejuk